Rekondičný pobyt rodín v Oravskom Háji

V mesiaci jún 2017 sa realizujú rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi, ktoré trpia onkologickým ochorením v krásnom prostredí zariadenia Oravský Háj, Brezovica.

Tieto pobyty sa realizujú vďaka výnosu verejnej zbierky ZO SRDCA ONKO DEŤOM

 

Priebežná správa z verejnej zbierky

Zo srdca onko deťom

Verejná zbierka sa konala od 15.7.2015-1.7.2016. Vykonaná bola sústreďovaním finančných prostriedkov na číslo účtu SK7383300000002900791345

Finančné prostriedky boli získané:

a/ Zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 15.júla 2015 do 01.júla 2016 Prečítajte si viac »

Súbor Vaša Banda sa zapojili do Verejnej zbierky

Kto povedal, že pomáhať deťom musia len dospelí? Mladá talentovaná mládež, zo Základnej umeleckej školy Ferka Špániho sa rozhodla vyvrátiť túto mienku. Súbor s názvom Vaša Banda, ktorý tvoria žiaci dramaticko-literárneho a tanečného odboru, počas svojej derniéry predstavenia Kytica, vyzbierali do stacionárnej pokladničky 200€  pre verejnú zbierku – Zo srdca onko deťom. Tento úžasný výnos, darovali vďaka podpore Bábkového divadla v Žiline, kde sa konalo toto predstavenie a ZUŠke Ferka Špániho. Obrovské poďakovanie patrí aj učiteľkám Mgr.art. Barbore Juríčkovej  a Ing. Vande Novákovej, ktoré vedú už od vzniku tento súbor. Vaša Banda okrem tohto úžasného činu, vyhrala aj v šk. roku 2015/2016 cenu absolútneho víťaza na Detskej divadelnej Žiline.

Liptovský Hrádok na trase Československého vlčiaka

LH18V pondelok 31.8.2015 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnilo jedinečné podujatie Deti pre deti.

Od skorého rána dobrovoľníci vyzývali ľudí v uliciach mesta na podporu verejnej zbierky „zo srdca pre onko deti“. Výťažok bude použitý na podporu návratu detí po náročnej onkologickej liečbe späť do bežného života. Počas niekoľkých hodín prispeli dobrodinci na tento účel sumou 134,22€, za čo im patrí veľká vďaka. Verejná zbierka bude pokračovať formou DMS ale aj možnosťou zaslať príspevok

priamo na zbierkový účet (viac na vz.rmzk.sk). Prečítajte si viac »

1000 míl pro jeden cíl …začal

11958174_695057677293671_3523011324643659247_oV Košiciach sme spoločne vyštartovali v nedeľu 30.8.2015 z Košíc na 1 600 km trať s československým vlčiakom naprieč Slovenskom a Českom.

Informácie o každennom pribehu behu nájde tu:https://www.facebook.com/pages/1000-mil-pro-jeden-c%C3%ADl/558794277594347?ref=ts&fref=ts

Viac o charitatívnom projekte: www.1000mil.eu

Staršie «