«

»

Na 40. Podroháčských foklórnych slávnostiach

Verejná zbierka – stacionárna pokladnička aj na Podroháčskych  folklórnych slávnostiach v Zuberci

Realizácia: 8.-9.8.2015

12 11