«

»

Verejná zbierka navštívila aj Gbeľanské hody

13Pán starosta obce Gbeľany uvítal umiestnenie stacionárnej pokladničky na Gbeľanských hodoch. Zastrešenie verejnej zbierky sa tu ujal nás dobrovoľník Michal Chasník s otcom Štefanom. Okrem ochotných návštevníkov hodov, verejnú zbierku podporil aj pán starosta z obecnej pokladne. Ďakujeme.

Realizácia 22.8.2015

13

14 15