«

»

DMS SRDCE na 877 od 30.8.2015

Do verejnej zbierky je možne sa zapojiť aj darcovskou SMS s textom  DMS SRDCE   / DMS (medzera) SRDCA/ na číslo  877.

Informácie pre darcu:

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný  účet Rady mládeže Žilinského kraja dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS SRDCE (DMS medzera SRDCE) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.  

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.