«

»

Liptovský Hrádok na trase Československého vlčiaka

LH18V pondelok 31.8.2015 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnilo jedinečné podujatie Deti pre deti.

Od skorého rána dobrovoľníci vyzývali ľudí v uliciach mesta na podporu verejnej zbierky „zo srdca pre onko deti“. Výťažok bude použitý na podporu návratu detí po náročnej onkologickej liečbe späť do bežného života. Počas niekoľkých hodín prispeli dobrodinci na tento účel sumou 134,22€, za čo im patrí veľká vďaka. Verejná zbierka bude pokračovať formou DMS ale aj možnosťou zaslať príspevok

priamo na zbierkový účet (viac na vz.rmzk.sk).

O 10:00 sa deti mohli potešiť rôznymi aktivitami na námestí – kreslením vlka, vedomostným kvízom,

klusaním po námestí, stavaním veží, fotením s Československým vlčiakom ale aj ponukou Liptovsko-

hrádockého útulku pre psíkov.

O 12:00 bolo naplánované odovzdanie psej štafety v rámci behu 1000 míľ pre jeden cieľ. Tento beh

„na záchranu“ detí po onkologickej liečbe odštartovali v nedeľu večer v Košiciach. Psy plemena

Československý vlčiak spolu odbehnú 1600 km v 40 etapách cez Slovensko a Čechy (viac

na 1000mil.eu). V cieli celej štafety v Brnenskej ZOO v nedeľu 6.9. o 12:00 budú vydražené tiež kresby

vlkov a výťažok bude pridaný k

Veľká vďaka patrí zapojeným dobrovoľníkom z RMŽK, eRka-HKSD a OZ Zatúlaný chlpáčik – psia nádej

a tiež mestu Liptovský Hrádok za podporu.

16