«

»

Súbor Vaša Banda sa zapojili do Verejnej zbierky

Kto povedal, že pomáhať deťom musia len dospelí? Mladá talentovaná mládež, zo Základnej umeleckej školy Ferka Špániho sa rozhodla vyvrátiť túto mienku. Súbor s názvom Vaša Banda, ktorý tvoria žiaci dramaticko-literárneho a tanečného odboru, počas svojej derniéry predstavenia Kytica, vyzbierali do stacionárnej pokladničky 200€  pre verejnú zbierku – Zo srdca onko deťom. Tento úžasný výnos, darovali vďaka podpore Bábkového divadla v Žiline, kde sa konalo toto predstavenie a ZUŠke Ferka Špániho. Obrovské poďakovanie patrí aj učiteľkám Mgr.art. Barbore Juríčkovej  a Ing. Vande Novákovej, ktoré vedú už od vzniku tento súbor. Vaša Banda okrem tohto úžasného činu, vyhrala aj v šk. roku 2015/2016 cenu absolútneho víťaza na Detskej divadelnej Žiline.