Výťažok a jeho použitie

Použitie výťažku.

Rekondičný pobyt v Oravskom Háji

– rodina Opaterová 6-9.6.2017

– rodina Kubolková 23.-25.6.2017

– pobyty rodín s OZ Misia mladých

Priebežné zhodnotenie priebehu verejnej zbierky

Zo srdca onko deťom

 

Predkladateľ:      Rada mládeže Žilinského kraja
Verejná zbierka sa uskutočnila    15.7.2015-1.7.2016
Číslo:    SVS-OVS3-2015/018610      dňa 18.6.2015
Hrubý výnos v €:     1 948,27
Náklady v €:             142,12
Čistý výnos v €:        1806,15

 

Verejná zbierka sa konala od 15.7.2015-1.7.2016. Vykonaná bola sústreďovaním finančných prostriedkov na číslo účtu SK7383300000002900791345

Finančné prostriedky boli získané:

a/ Zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 15.júla 2015 do 01.júla 2016

b/Zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15.júla 2015 do 01. júla 201

c/ Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od augusta 2015- 06. septembra 2015

d/Zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS na číslo 877 v období od  júla 2015 do 01.júla 2016.

Hrubý výnos podľa spôsobov vykonania je:

  1. Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky: 149,10 €
  2. Zasielaním darcovských SM správ: 28,80€
  3. zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek: 1 389,00 €
  4. zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek:  381,37 €

 

 

ĎAKUJEME ZNÁMYM AJ NEZNÁMYM DARCOM, KTORÍ PRISPELI NA ÚČET, DO POKLADNIČIEK, CEZ DMS.

Darcovia:

Fórum Donorov DMS  28,80 €

Stacionárne pokladničky-  v predajne  Janculík, Námestove  1 175,00€

SOŠ poľnohospodárstva a služieb vidieku, Žilina 25,00€

Koščová Veronika 6,00

SOŠD Martin-Priekopa 108,10€

darcovia z mesta Liptovský Hrádok : 134,22 €

darcovia do pokladničiek ( Námestovo, Terchová, Zuberec, Gbeľany) : 247,15 €

Divadelný súbor Naša Banda, Žilina 214,00€

Bognárová Veronika: 10,00 €

SPOLU: 1 948,27 €

***************************

Výťažok bude použitý na podporu návratu detí po náročnej onkologickej liečbe späť do bežného života, prostredníctvom vzájomného kontaktu detí na pobytových akciách organizovaných Radou mládeže Žilinského kraja. Do spolupráce na rekondično – pohybových pobytoch chceme  oslovovať  Kliniku detskej hematológie a onkológie v Bratislave aj centra detskej onkológie v Banskej Bystrici a Košiciach.