«

»

1000 míľ pre jeden cieľ alebo Československý vlčiak beží pre deti s onkologickým ochorením

17Charitatívna aktivita To tu ešte nebolo!

Z histórie:

Rada mládeže Žilinského kraja už tri roky úzko spolupracuje s Nadačným fondom Krtek. Vzájomná spolupráca sa začala vďaka dotačnému projektu EÚ z programu cezhraničnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou republikou s názvom “Krtek v sieti”( viac na: www.krtko.rmzk.sk ). Spoločne sa realizovalo veľa aktivít pre deti s onkologickým ochorením a ich rodiny.

Súčasnosť:

Pôvodná spolupráca prerástla do priateľstva a spoločného záujmu aj naďalej podporovať onkologicky choré deti a ich rodiny.

Medzinárodná starostlivosť o tieto deti nadchla aj členov Klubov chovateľov Československého vlčiaka  zo Slovenska aj Čiech.

Prišli s nevšednou ponukou, ktorá tu ešte nebola: zrealizovať štafetový beh vlčiakov so sprievodcami naprieč  Slovenskom a Českom. Realizáciu behu majú v úmysle  získať  finančnú podporu pre ďalšiu medzinárodnú prácu s onkologickými deťmi a ich rodinami.

Rozhodli sa v štafete prekonať za necelých 8 dní 1000 míľ ( 1 609 km) .

Realizácia:

Štart :  30.8.2015 o 20:00 hod v Košiciach so nevšedným začiatkom

Cieľ:  6.9.2015 o 12:00 hod v Brne s nevšedným ukončením.

Trasy štafety: Slovensko , Česko 

 Verejná zbierka:

 Počas realizácie tohto nevšedného podujatia bude bežať aj verejná zbierka, povolená MV SR.

Zbierka sa môže realizovať:

– Zasielaním príspevkov na účet : 29 00 79 13 45/8330

– Zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek

– Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek

– Zasielaním darcovských správ

Do prenosných pokladničiek sa bude realizovať zbierka v mestách, kde sa bude bežať počas dňa na frekventovaných miestach.

 Použitie výťažku:

na podporu návratu detí po náročnej onkologickej liečbe späť do bežného života, prostredníctvom vzájomného kontaktu detí na pobytových akciách organizovaných Radou mládeže Žilinského kraja a Nadáciou detskej onkológie KRTKO pre onkologicky liečené deti z zo Slovenska aj Čiech.

Na Slovensku do spolupráce na rekondično – pohybových pobytoch chceme  oslovovať  Kliniku detskej hematológie a onkológie v Bratislave aj centra detskej onkológie v Banskej Bystrici a Košiciach

Slovensko- českí realizátori celej aktivity:

Klub chovateľov ČSV  zo Slovenskej aj Českej republiky

Rada mládeže Žilinského kraja

Nadační fond Krtek pôsobiaci pri Klinike detskej onkológie v Brne

Všetci zapojení do projektu aktivity realizujú dobrovoľnícky.

Viac na:  www.1000mil.eu    tu nájdete aj časy, kedy v ktorom meste štafeta bude.