«

Rekondičný pobyt rodín v Oravskom Háji

V mesiaci jún 2017 sa realizujú rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi, ktoré trpia onkologickým ochorením v krásnom prostredí zariadenia Oravský Háj, Brezovica.

Tieto pobyty sa realizujú vďaka výnosu verejnej zbierky ZO SRDCA ONKO DEŤOM